IT Law Lab kui uuenduslik lähenemine õppetööle, webinar, 18. 04. 2017.

[ad_1]

Infoühiskonna keskuse aprillikuu veebiseminari keskmes oli IT õiguse magistriprogramm, täpsemalt selle programmi osaks olev IT Law Lab.

IT Law Labi puhul on tegemist hea näitega sellest, kuidas tööandjate ja ministeeriumide esindajad ja ülikool saavad omavahel koostööd teha, loomaks uuenduslikke programme ja õppeülesandeid, mis suunavad tudengeid lahendama elulisi juhtumeid, kombineerides seejuures erinevate elualade teadmisi ja oskuseid. Veebiseminaris avasidki erinevad osapooled seda, mida IT Law Labi raames tehakse, kuidas ja millega erinevad osapooled protsessi panustavad ja mis selle kõige tulemuseks on.

Veebiseminari stuudios olid IT õiguse programmi tudengid: Irmen Noormaa, kes IT Law Labi raames analüüsis 2018. aastal kehtima hakkavast Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärusest tuleneva andmete ülekandmise õiguse rakendumist ning Urmas Tross, kes uuris likvideerimisprotsessi digitaliseerimise võimalusi ning kitsaskohti. Tudengid rääkisid sellest, kuidas IT Law Lab erineb traditsioonilisest õppeprotsessist, mida nad selle käigus tegid, millist tähtsust ja mõju omavad nende poolt koostatud analüüsid.

Omapoolsed kommentaare esitasid ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonna nõunik Laura Kask ning advokaadibüroo Eversheds-Sutherland partner ning IT-õiguse programmi külalislektor Tambet Toomela.

Veebiseminari modereeris Kadri Ugur ühiskonnateaduste instituudist.

source
[ad_2]

tomas

Online enterprenuer. Lean leadership consultant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.